لینک
اخبار و رویدادها
همایش جمعبندی زبان
پنج شنبه 20 دی 1397

همایش بزرگ عربی
دو شنبه 9 مهر 1397

شروع ترم جدید کلاس‌ها
پنج شنبه 5 مهر 1397

همایش عربی ، انســانی ها !!
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1397

همایش عربی پایه یازدهم
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1397

آزمون های جامع
کاربر مهمان | ورود
آزمون جامع شماره دو

آزمون جامع شماره دو ، در روز جمعه 12 اسفند برگزار شد.

نتایج آزمون دختران و پسران اعلام شد.


برای مشاهده نتایج
پس از باز کردن پروفایل ، روی اعلام نمرات کلیک کنید و جدول مربوط به آزمون جامع 12اسفند را ببینید.

* قابل توجه دانش آموزان سال سوم شرکت کننده در آزمون:
نمرات این دانش آموزان فعلا در پروفایل درج نشده و جهت دریافت نمره می توانند بادفتر آموزشگاه تماس بگیرند.


برای دریافت پاسخنامه آزمون
پس از ورود ، بخش پیام های دریافتی را ببینید.

نفرات برتر آزمون جامع 12اسفند 90

آزمون رشته ریاضی
رتبه نام و نام خانوادگی نمره کل
اول سیما سعادتمند  26.29
دوم  احمد سعیداوی 22
سوم مهدی جوئی  21.11

آزمون رشته تجربی
رتبه نام و نام خانوادگی نمره کل
اول  رضا فنجان پور  68.76
دوم  شهریار فیاضی 50.25
سوم خدیجه سیاهی  46.34

آزمون رشته انسانی
رتبه نام و نام خانوادگی نمره کل
اول  زمانه شرهانی 38.89
دوم نگار شیشه گرزاده 20
سوم  زهره ماجدی 18.33

سرفصل های آزمون جامع شماره دو
هندسه و گسسته گسسته : نظریه اعداد     تحلیلی : بردار، خط وصفحه، مقاطع مخروطی
فيزيك موجهای مکانیکی، موج های مغناطیسی ، القای الکترومغناطیسی
شيمی اسیدوباز تا اخر مسائل PH، فصل اول سال سوم(استوکیومتری)
زيست فصول 1 تا 4 سال سوم - فصول 5 تا 8 سال دوم
رياضی تجربی مشتق و مثلثات
زبان درس 5 گرامر و لغت
عربي مرفوعات، فاعل، جمله فعلیه، معلوم و مجهول، جمله اسمیه، حروف مشبه، مفعول مطلق، مفعول فیه، نائب فاعل، مبتدا و خبر، نواسخ فعل ناقصه، ترجمه و تعریب، درک مطلب، تجزیه و ترکیب، لای نفی جنس
ادبيات ادبیات پیش 1 تا 16، زبان فارسی (تکواژ، واژه، ساخت وازه، مرکب، گروه اسمی، مشتق)، وابسته های پیشین و پسین


درباره آزمون جامع شماره 1

توجه:  نمرات آزمون ها فقط از طریق پروفایل شخصی قابل مشاهده خواهد بود