کادر اساتید علم و صنعت آریا

مشاوره - دکتر سهیل ذوالفقاریه

مشاوره

دکتر سهیل ذوالفقاریه

سوابق آموزشی
مشاور و برنامه ریز رتبه های تک رقمی و دورقمی کنکور
☑ مشاور و برنامه ریز دبیرستانهای بعثت،مدارس تیزهوشان،ادیبان،فیاض بخش، دکترحسابی،راه اندیشه ،البرز ،اندیشه ،یگانه ،منشوردانش ،امیرکبیر ،گاما ،الزهرا ، سلام، هدف، احمدیه و ...
☑ مشاور و برنامه ریز معتبرترین انتشارات قلم چی ، شبقره ، راه اندیشه ،گاما، نیمکت سبز و ...