کادر اساتید علم و صنعت آریا

مشاوره - مهندس معین تجملی

مشاوره

مهندس معین تجملی

سوابق آموزشی
مشاور اختصاصی رتبه های تک رقمی و برتر کشور
☑ مشاور تحصيلي و انگيزشي كشور
☑ برگزار كننده ي همايش هاي بزرگ تحصيلي انگيزشي در كشور
☑ مشاور مراكز آموزشي در شهر هاي تهران، كاشان، اصفهان، گرمسار، شهر كرد و قم
☑ تقدير شده به عنوان موفق ترين دبير اجرايي همايش هاي استان اصفهان
☑ ابداع كننده ي روش TNT در زمينه ي مشاوره تحصيلي